FSG - eierskap


#930

I følge @swissramble har Chelsea ikke et øre i gjeld. Noen som vet om det har skjedd nylig?


#931

Kreativ bokføring ved at gjelden er påført selskapet som eier Chelsea og ikke selve klubben:

As noted by the Independent’s Sam Wallace, Chelsea Football Club has received £1.04 billion in interest-free loans according to Fordstam, the Blues’ parent company.


#932

Beklager for et litt langt og tungt innlegg, valgte å legge det i denne tråden.

Enkelte diskusjoner virker endeløse. To av dem dukker opp til stadighet her på forumet – bare i dag i både Klopp-tråden og flere andre:

Er Coutinho-pengene brukt eller står de «klare og disponible»? Og så er det net spend – diskusjonen.

For å ta Cout-pengene først. Noe av svaret kan vi få om ett års tid, når regnskapet for perioden 17/18 (31/5) foreligger. Det er jo selvfølgelig ikke slik at det står en konto i regnskapet som heter «penger fra Coutinho til disposisjon for spillerkjøp»… Liverpool er et stort konsern, med beinhard løpende likviditetsstyring, hvor en krone er en krone (eller rettere £) uavhengig hvor de kommer fra. Men om verdiene er tilstede (avsatt) på andre steder enn i spillerlisenser (ref påstand om at VanDijk-kjøpet har «stukket av» med dette) bør det være mulig å finne spor etter dem. Med noen unntak. Det ene unntaket kan gå på det som kommenteres om «net spend» under. Det andre unntaket går på midlertidig omdisponering av midler, f.eks nedbetaling av gjeld som kan trekkes opp igjen om det dukker opp en «VanDijk» eller to…

Diskusjonen om pengene fra Coutinho er tilgjengelige for spillerkjøp eller ikke er derfor i bunn og grunn en diskusjon om klubben er villig til å bruke så mye penger på spillerkjøp framover. Og ikke «om pengene er på konto eller er brukt på VanDijk». Som alle da forstår blir dette en helt meningsløs diskusjon. Kjøper man f.eks Oblak i sommer vil vi aldri få vite om dette hadde vært gjort uavhengig av Coutinho-salget.

Så til net spend og økonomien rundt spillerkjøp/salg. Her er det også ulike kriterier å forholde seg til. Enten :

De regnskapsmessige, hvor spillerlisensene avskrives over kontraktens løpetid.

Eller : Cashflow. I årsregnskapene ligger det en cashflow-analyse hvor kjøp/salg av spillerlisenser behandles. Dette er +/- på rene likviditetsbevegelser i denne sammenhengen. Når mange her snakker om net-spend så mistenker jeg at regnestykket som legges til grunn er : I ett vindu betalte man 50 for spiller A og solgte spiller B for 45, «Net Spend» er på 5. Ikke noen feil med en slik tankegang – om man ser flere vinduer i sammenheng, men det kan fort bli veldig feil om man ser isolert på ett vindu.

Med de hinsides beløpene som her er i omløp kan ikke en klubb forholde seg til slike tidsbegrensede «net-spend» beregninger – cash-flow-analysen som står i regnskapet er noe helt annet. Fordi : Det er vanlig ved spiller(lisens)transaksjoner med både klausuler og oppgjørsrater – som kan løpe over lengre perioder. Dette er jo noe klubbene må legge til grunn i sin planlegging av både spillerlogistikk og andre operasjoner – dette er jo helt sentralt i likviditetsstyringen. Hva om f.eks to av fire like avdrag på Coutinho kommer i Juni og Oktober i år? Da er jo ikke en kvart Coutinho tilgjengelig for kjøp av andre spillere før i Januarvinduet -19!

Oppgitt cash-flow fra spillerlisenser for regnskapsårene 14/15, 15/16 og 16/17 er for øvrig hhvis ca minus 60 mill £ , minus 38 mill £, og minus 39 mill £. Mens resultatregnskapet for alle de tre årene viser et forholdsvis stort positivt resultat på spillersalg.
Om dette rimer med summer fra andre kilder er jeg usikker på, men slik forstår i hvert fall jeg regnskapene. Cash-flow er det som må kunne regnes som tilnærmet «net-spend» over tid, og den ser altså ut til å være negativ – med ca 135 mill £ i perioden 31.Mai -14 til 31.Mai -17. Dette likviditetsforbruket er for øvrig finansiert over driften – avskrivninger på eksisterende spillerstall er faktisk enda litt høyere i perioden.

Tenkt eksempel for å forklare: Si at salget av en spiller som har vært lenge i klubben nå i Januar ga 15£, samtidig som man kjøpte VanDijk for 75 £ - og betalte alt med èn gang. Den solgte spilleren er helt «nedskrevet», samtidig som VD belaster regnskapet det året med 15 mill £ (75 mill over 5 år) Regnskapsmessig går man derfor i null (15 i gevinst – 15 i kostnad), mens man cash-flow-messig går minus 60 mill £. (15 mill inn – 75 mill ut)

Her vil jo for perioden 17/18 det helt vanvittige beløpet for Coutinho komme inn (og kan) forrykke all logikk. LFC-regnskapet går under UK-Gaap og skal dermed inntektsføre hele den ikke-klausulerte delen av salgssummen på salgstidspunktet. Men hvordan er Coutinho-cash-flowen?

Det kan derfor virke utfra regnskapet som om det de siste tre årene har vært ganske store likviditetsutlegg på spillerlisenser. Man må legge avskrivninger på spillerstall inn i net-spend-regnestykket for å få det til å gå i pluss. Med andre ord en definisjonssak.
Det virker også som om det er gjort en smart og god jobb på salgssiden. Slik klubben nå driftes så har man åpenbart stålkontroll. Og godt er det. Spillerlogistikk er da også identifisert som den fremste risikofaktoren ved driften i LFC-styrets årsberetning.


#933

Glimrende innlegg. :raised_hands:


#934

Veldig bra :blush:

Befriende lesning.

De mest netto-kritiske, virker det som, forholder seg til kjøp- og salgssummer oppgitt i medier.

Det tas ikke hensyn til:

  • lønnsutgifter
  • sign on fees
  • agenthonorar
  • oppsigelser, kontraktsannuleringer og frikjøp
  • dødvekt og urealisert kapital fra Rodgers tid (alt for mange spillere, og en del uønsket av Klopp)

#935

#936

Noen måneder for sent ute, men så den ikke før nå. Jeg er svært overrasket over at flertallet av forumdeltakerne heller vil eies/styres av forretningsmenn fra USA enn av klubbens medlemmer, slik som Real, Bayern og Barca… Nå var jo dette en anonym undersøkelse, men er det noen som vil argumentere for hvorfor?


#937

Fordi vi gjør det bra?


#938

FSG er fantastisk bra for vår klubb :chart_with_upwards_trend:


#939

Vi gjør det bra akkurat nå ja, men så lenge man enten er eid av noen som eier klubben for å tjene penger (FSG) eller som leketøy (City) har man ingen garantier for fremtiden.

FSG eier garantert ikke Liverpool om 20 år, sannsynligvis ikke om 10 år og kanskje ikke om 5 år. Da kan man få inn hvem som helst som nye eiere, det kan like gjerne være Saudi Arabias kronprisn som noen kyllingoppdrettere fra India eller cowboyer fra USA. De medlemsstyrte klubbene har på den annen side full forutsigbarhet for fremtiden og Bayerns modell hvor managere og sportsdirektør plukkes ut av klubbens legender fjerner også det sirkuset man har i Spania ved valg av nye presidenter:)

FSG har vært gode eiere for oss så langt, men jeg skjønner likevel ikke hvorfor man foretrekker dem foran at «Liverpool by», «fansen» eller medlemmene kan eie klubben selv. Om man uansett støtter at klubben bare skal bruke penger den selv genererer må jo medlemsstyrt være den beste løsningen for fremtiden?


#940

Jeg er skeptisk til tanken om supportereid klubb.

En fare er nettopp supporterfølelsene. Supportere er i stand til å ta agjjørelser styrt av følelser. Det som fremstilles som noe “romantisk” kan bli inkompetent, kortsiktig og skadelig. Gode og nødvendige forretningsmessige beslutninger er noen ganger vanskelige å ta når man i for stor grad er supporter.

En løsning er jo “proletariatets diktatur”, eller i det minste en skolert, utdannet og kompetent gruppe av supportere, som kan styre klubben uten å la seg påvirke for mye av de brede masser. En slik kompetanse vil være avgjørende, og jeg tipper Barcelona har det slik. Men da må man spørre seg om det er noen enorm forskjell på en modell der supportere blir direktører, og modellen der direktører (til en viss grad) blir supportere.

Det er også forskjell på å eie og å styre. Hvis supporterne eier klubben, vil “massene” ikke styre den. De løpende avgjørelsene blir neppe annerledes, i verste fall dårligere. Det samme kan man si om “de økonomiske musklene”.


#941

FSG har blitt supportere og har jo faktisk plassert nettopp kompetente supportere med lokal tilhørighet i direktørstillingen, først Ian Ayre og nå Peter Moore.


#942

At FSG før eller senere selger klubben er vel sannsynlig, men de ser ut til å være her med et langsiktig perspektiv og et mål om først og fremst for å utvikle klubben og oppnå suksess, heller enn å tjene masse penger. FSG har allerede masse penger. Det er sannsynligvis ikke det å tjene mer penger som er drivkraften til menneskene i FSG, men heller det å jobbe med et spennende prosjekt, utvikle noe, oppnå resultater og vinne prestisje. Økonomisk suksess er et biprodukt av dette, men for folk som allerede er steinrike så tror jeg ikke mer penger er så veldig viktig.

FSG har eid Boston Red Sox enda lengre og ser heller ikke der ut til å trekke seg ut med det første. FSG er heller ikke én person, slik at selv når John Henry blir gammel og syk og dør, så er det ikke umulig at FSG som gruppe fortsetter som eiere. Men at de forblir eiere for evig og alltid er vel ikke sikkert.

Kanskje Liverpool FC vil generere så store inntekter etterhvert at det kan bli hensiktsmessig å både ta ut profitt fra klubben, samtidig som klubben i seg selv gjør det strålende og har mer enn nok penger til store investeringer i spillerstallen? I så fall kan det være like smart rent økonomisk for FSG å drive klubben i lang, land tid som å selge.


#943

Du stiller et enkelt spørsmål. Får et par enkle svar.

Dessuten svarer du deg selv i første avsnitt, eller argumenterer mot deg selv.

Fremtiden gir ingen garantier.


#944

Medlemsstyrt er vel et nokså etablert system, medlemmene velger et styre for er gitt periode, medlemmene som kan velges er plukket ut av en valgkomité basert på kompetanse. Man «eier» litt og styrer de lange linjene, men man er selvfølgelig ikke involvert i dag-til-dag-driften. Jeg er enig i at de løpende avgjørelsene sannsynligvis blir de samme, men de økonomiske musklene blir vel ikke nødvendigvis dårligere så lenge man er enige om å bare bruke penger som klubben genererer selv? Kanskje man også sparer noe utbytte på sikt:)


#945

Argumenterer jeg mot meg selv fordi jeg sier at fremtiden er usikker når man eies av forretningsfolk eller prinser? Ser ikke helt den


#946

Åpenbart feil dag å lure på hvorfor folk heller vil ha FSG som eiere enn fansen selv, jeg får komme tilbake den dagen klubben selges til noen shady folk fra Midtøsten eller neste gang vi selger en av stjernene vår:) . Dette forumet har kollektivt skiftet mening før og gjør det nok igjen…


#947

Ifølge siste rapport fra Deloitte er klubben nå verdt 1,58 milliarder euro ved salg, om FSG skal få inn disse pengene via drift i evigheten (gitt forsiktige estimater på 5% inntektsvekst per år og 10% internrente) må de ta ut en kontantstrøm på 79 millioner euro per år fra klubben. Foreløpig genererer den vel knapt overskudd, så man har et godt stykke frem dit.


#948

Du sa ikke dét.

Og, ja du argumenterte mot deg selv. Fremtiden er usikker, så vi kan ikke si hva som vil funke i fremtiden, men nå funker vi.


#949

Det var vel akkurat det jeg skrev: «Vi gjør det bra akkurat nå ja, men så lenge man enten er eid av noen som eier klubben for å tjene penger (FSG) eller som leketøy (City) har man ingen garantier for fremtiden.»

Du må nok jobbe litt med å skjønne hva andre skriver.