Metadiskusjoner


#211

Har DU problemer med å skrive nok på forumet?? :blush:


#212

Haha, la ikke merke til den før du påpekte det :+1:


#213

Fair enough! Jeg er et sted midt i mellom her. Masse hjerte, men prøver å bruke litt av nepa sånn noenlunde innimellom. Av og til er det full intern krig… :persevere:

Har forståelse for begge sidene av dette egentlig. Men jeg tåler ikke veldig godt personkarakteristikker i “debattene”. :relaxed:


#214

Det vi ser nå er Lektor Tørrdaliseringen av forumet, og jeg liker ikke den utviklingen!! En naturlig følge av at vi lar lektorene ta over debatten med sine kalde rasjonelle “fakta”. Fotball er følelser, la det forbli slik.


#215

Ikke heelt enig. Vi har bruk for begge deler. Problemet er ikke meningene, det er holdningene.


#216

Og ikke å forglemme språkbruket. Vet man ikke fakta, påstår man heller ikke noe.


#217

En påstand er en uttalelse noen kommer med der de mener at noe er rett eller galt. Så er det opp til hver enkelt å forsøke å bevise eller motbevise at denne “påstanden” er rett eller gal.


#218

Nei. Det er alltid den som frembringer påstanden som har bevisbyrden. Selvfølgelig.


#219

Så… kanhende må man ha andre til å fortelle seg at noen eksempelvis har en dårlig dag på banen. Og da selvfølgelig med overveldende bevis på at dette selvopplevde faktum er riktig. Da gjenstår bare en liten ørliten ubetydelig bevisbyrde på at spilleren på benken uomtvistelig kommer til å gjøre en mye bedre jobb.

Dersom den anklagende har en anseelig og uomtvistelig historisk troverdighet lar jo dette seg selvsagt enkelt gjøre, det skulle jo bare mangle. Og (-) viktig: Det bør forlanges at det gjøres med et minstemål av norsk sprogkunnskap, slik at unødvendige irritasjoner unngås. :stuck_out_tongue_winking_eye:


#220

Kunne ikke uttrykte dette bedre selv…


#221

Husk at du må bruke «divis» (–) når du skriver tankestrek; vanlige bindestrek duger ikke. :innocent:


#222

Det kan du da ikke mene Jano? :astonished:


#223

Done! :sweat_smile:


#224

Nei, men jeg overlever nok. :joy:

Eller kanskje ikke. Hvis du faktisk ønsker å skrive tegnet riktig, fjern parentesene og bruk kun «–» (uten anførselstegn :grin:)

(til tross for at «divis» (også kalt n-dash) brukes for tankestrek, finnes ikke tegnet på norske tastaturer. Hvis du har talltastatur, kan du bruke alt-koden alt+0150)


#226

Firmino.


#227

Ellers ingen kommentar?


#228

Begynner ikke å bli lei? All den tid du skrev Firminho ved flere tilfeller i begynnelsen selv?

Og gjennom en hel Liverpoolkarriere kalte José Enrique for Luis Enrique?


#229

Hvorfor henge seg opp i andres skrivefeil, når man forstår hva den andre mener. Forstår ikke greia med å henge seg opp i andres feil til enhver tid. Noen må kritisere andre så fort de finner en liten anledning.


#230

Fordi disse inho, ino og ininho har forskjellige betydninger. Er det så jævlig vanskelig å skrive rett, på et navn vi har besittet i snart 2 år?


#231

Dalien Sruttigde?

Det florerer av skrivefeil på forumet, og slik vil det alltid være - men som det påpekes har spilleren vært i klubben et par år snart.

På den annen side har folk skrevet nokk, i fjord, posetiv, defansiv, ofansiv og hatt flust av feil ved vert/ vært/ hvert, selv om ordene har vært kjent i flere år.